Dežurna številka - pogrebna služba: 041 634 168
Osmrtnica

Zofija Žefran

1934 – 2023

Datum in ura pogreba: 15.11.2023 ob 15.00 uri

Kraj pogreba: Grahovo ob Bači

Naslov pokojnice: Koritnica 53, Grahovo ob Bači

Žara bo od 13.00 do 15.00 ure v mrliški vežici na pokopališču Grahovo ob Bači

Spacer